Wanneer u als ruiter een hulpvraag heeft krijgt u een intake vragenlijst toegestuurd die u mag invullen. Om uw hulpvraag beter in kaart te brengen bestaat de mogelijkheid om ook een filmpje naar ons toe te sturen.  Op de aanmeldingspagina vindt u de richtlijnen hiervoor. Na de gevraagde info te hebben ingezien nemen we contact met u op om de intake te plannen. We zoeken daarvoor de locatie die passend bij uw hulpvraag is. 

Na de intake/onderzoek ontvangt u van ons een U-SE plan op maat.
"Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een check up en/of behandeling van uw paard. Dit kan op de locatie van de paardenkliniek in Bemmel maar sinds kort ook op u eigen locatie".

Wanneer u twijfelt of uw paard klachten heeft, met rijden tegen bepaalde dingen aanloopt of gewoon een keer een uitgebreide check up wilt voor uw paard, is het mogelijk om een afspraak te maken. Zo'n check up kan veel problemen voorkomen en geeft het vaak veel inzicht in het functioneren van het paard.  Door onze directe samenwerking met de paardenkliniek, zijn wij vaak nauw betrokken bij revalidatie van de paarden.


Binnen ons U-SE concept willen we graag met een uitgebreid beeld van uw paard en van u als ruiter, tot een nog specifieker behandelplan met adviezen komen. Daarna maken we graag de doorvertaling naar de dagelijkse training en kunnen we daarbij  op verschillende manieren hulp bieden"

 
IMG_8216 2
Het  U-SE concept is een benadering waarbij zowel de motorische vaardigheden van ruiter en paard wordt meegenomen. Dit is de meerwaarde kracht van ons U-SE concept.
We beoordelen met ons team welke voorwaarden nodig zijn om klachtenvrij uw sport te kunnen beoefenen. Dit wil niet zeggen dat u een lichamelijke klacht hoeft te hebben om ons in te schakelen. Ons U-SE totaal concept is ook de optimale benadering voor verbetering van houding en zit op het paard.
Zo analyseren en inventariseren we bijvoorbeeld welke stabilisering techniek u hanteert en hoe u deze doorvertaalt naar uw zithouding op het paard. We houden hierbij rekening met de belastbaarheid van uzelf maar ook die van uw paard. De beste resultaten   worden behaald wanneer deze op elkaar zijn afgestemd.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hulpvraag bieden we u een advies- /behandelvoorstel op maat.