Wanneer u een hulpvraag heeft krijgt u een intake vragenlijst toegestuurd die u mag invullen. Om uw hulpvraag beter in kaart te brengen bestaat de mogelijkheid om ook een filmpje naar ons toe te sturen.  Op de aanmeldingspagina vindt u de richtlijnen hiervoor. Na de gevraagde info te hebben ingezien nemen we contact met u op om de intake te plannen. We zoeken daarvoor de locatie die passend bij uw hulpvraag is. 

Na de intake/onderzoek ontvangt u van ons een U-SE plan op maat.  
IMG_8216 2
Het  U-SE concept is een benadering waarbij zowel de motorische vaardigheden van ruiter en paard wordt meegenomen. Dit is de meerwaarde kracht van ons U-SE concept.
We beoordelen met ons team welke voorwaarden nodig zijn om klachtenvrij uw sport te kunnen beoefenen. Dit wil niet zeggen dat u een lichamelijke klacht hoeft te hebben om ons in te schakelen. Ons U-SE totaal concept is ook de optimale benadering voor verbetering van houding en zit op het paard.
Zo analyseren en inventariseren we bijvoorbeeld welke stabilisering techniek u hanteert en hoe u deze doorvertaalt naar uw zithouding op het paard. We houden hierbij rekening met de belastbaarheid van uzelf maar ook die van uw paard. De beste resultaten   worden behaald wanneer deze op elkaar zijn afgestemd.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hulpvraag bieden we u een advies- /behandelvoorstel op maat.